Wysokość odszkodowania w UK

Dowiedz się jaka wysokość odszkodowania w UK za Twój uraz jest odpowiednia. Nasi prawnicy oszacują odpowiednią wysokość odszkodowania w UK za Twój uraz i odzyskają maksymalne przysługujące odszkodowanie w UK.

Wysokość odszkodowania w UK

Dowiedz się jaka wysokość odszkodowania w UK za Twój uraz jest odpowiednia. Nasi prawnicy oszacują odpowiednią wysokość odszkodowania w UK za Twój uraz i odzyskają maksymalne przysługujące odszkodowanie w UK.

Jak kalkulowana jest wysokość odszkodowania w UK?

Odszkodowanie jest sumą pieniędzy jaką wypłaca ubezpieczyciel aby zrekompensować poniesioną szkodę w UK. Zgodnie z prawidłami przewidzianymi przez prawo cywilne każda wysokość odszkodowania w UK składa sie z 3 głównych części:

  • Zadośćuczynienie za obrażenia fizyczne i psychologiczne
  • Odszkodowanie za straty w przeszłości
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Wysokość zadośćuczynienia w UK

Zadośćuczynienie (General Damages) to suma pieniędzy za obrażenia fizyczne oraz psychologiczne. Szczególnymi kryteriami przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia w UK będzie zakres doznanych obrażeń fizycznych oraz psychicznych, stopień ich rozległości i intensywność doznań. Wysokość zadośćuczynienia oszacowywana jest na podstawie aktualnego orzecznictwa Sadów County Courts w Anglii i Walii mając na uwadze zasadę jednolitości orzeczeń, poszczególne kwoty za obrażenia są opisane w aktualnej edycji taryfikatora sądowego będącego pewnym wyznacznikiem wysokości zadośćuczynienia w UK – Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases, którego to kolejne edycje rewaloryzują kwoty zadośćuczynienia wraz z kolejnymi edycjami.

Wysokość odszkodowania w UK za straty w przeszłości

Wysokość odszkodowania w UK za straty w przeszłości (Past losses) to rzeczywiste policzalne straty finansowe po wypadku wynikłe bezpośrednio ze spowodowanej szkody. Katalog strat może obejmować np. odszkodowanie za uszkodzony pojazd, odszkodowanie za utracone dochody, ekwiwalent za pomoc i opiekę osób bliskich, zwrot kosztów leczenia w sektorze prywatnym np. w Polsce, w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym koszt pogrzebu i wiele innych.

Odszkodowanie za straty w przyszłości

Odszkodowanie za straty w przyszłości (Future loss) to utracone korzyści/pożytki do oszacowania w przyszłości jakie mógłby osiągnąć poszkodowany o ile wypadek nie wydarzyłby się. Katalog strat obejmuje zazwyczaj renty za utracone dochody np. częściowe w zw. z częściowym uszczerbkiem na zdrowiu (np. Smith v Manchester award) lub całościowe kapitalizacyjne (Ogden Tables), rnty na zwiększone potrzeby życiowe i adaptacyjne w związku z urazem, przyszłe koszty leczenia i rehabilitacji w sektorze prywatnym w tym niezdolności do pracy oraz wiele inne strat jakie będzie ponosić osoba poszkodowana ale także jej najbliższa rodzina. Jest to największa część odszkodowania w UK zarezerwowana dla najciężej poszkodowanych.

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Ile odszkodowania w UK za wypadek mogę otrzymać?

Nasi adwokaci Porter Wood Law bez żadnych zobowiązań oszacują wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania w UK, objaśnią także w jaki sposób kalkulowane są poszczególne jego części, a także wyjaśnią metodologię powadzenia spraw o odszkodowania w UK przez profesjonalnego pełnomocnika.

Poproś o oddzwonienie…