Wypadek w fabryce w UK

Jeżeli miałeś wypadek w fabryce w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek przy pracy w fabryce w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek przy pracy w fabryce w UK

Jeżeli miałeś wypadek w fabryce w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek przy pracy w fabryce w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek przy pracy w fabryce w UK

Jeżeli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku w fabryce w UK, możesz ubiegać się o odszkodowanie w UK. Jeżeli wypadek wydarzy się w sposób niezawiniony, mają Państwo prawo do ubiegania się zadośćuczynienie i odszkodowanie w UK aby w pełni zrekompensować swoje straty.

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Najczęstsze przyczyny wypadku w fabryce w UK

Wypadek w fabryce w UK powstaje częstokroć w związku ze kumulacją pracowników i parku maszynowego na ograniczonych powierzchniach, który niezabezpieczony w przemyślany sposób może okazać się tragiczny w skutkach. Innymi przyczynami są min. ekspozycję na niebezpieczne substancje, czy także pozostawione na podłodze drobne przedmioty oraz śliskie ciecze powodujące upadki oraz poślizgnięcia. Maszyny na etapie projektowania muszą spełniać szereg wymagań z tzw. Dyrektywy maszynowej 2006/42/EC która następnie transponowała do porządku prawnego rozporządzenie Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 która określa standardy bezpieczeństwa. W codziennym użyciu częstokroć dochodzi do obchodzenia oryginalnych zabezpieczeń maszyn celem zwiększenia wydajności pracy pracownika kosztem narażenia go na utratę zdrowia lub życia. Należy w tym miejscu podkreślić że zaadoptowanie i tolerowanie wadliwego systemu pracy przez pracodawcę także należy uznać za winę w nadzorze. Najczęstsze przyczyny wypadków w fabryce w UK to:

  • niedostateczne zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych (barierki, zapory, zabudowanie)
  • ekspozycję na niebezpieczne substancje lub wysoką temperaturę
  • obchodzenie oryginalnych zabezpieczeń maszyn celem zwiększenia wydajności pracy
  • nienależyte odseparowanie pracowników od poruszających się części maszyny
  • upadki i poślizgnięcia o pozostawione przedmioty lub rozlane ciecze na podłodze

Kto wypłaca odszkodowanie w UK za wypadek przy pracy w fabryce w UK

Zazwyczaj finansowo odpowiedzialnym podmiotem za wypłatę odszkodowania za wypadek przy pracy w fabryce w UK staje się ubezpieczyciel, a wypłata odszkodowania w UK następuje ze środków firmy ubezpieczeniowej. Jakkolwiek sama idea ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w UK i nawet udania się do sądu może działać zniechęcająco, to w większości wypadków odszkodowania po wypadku w fabryce w UK po wypadku wypłacane są w drodze ugody pomiędzy osobą poszkodowaną a ubezpieczalnią pracodawcy przy udziale kontroli procesowej prawnika Porter Wood Law. Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie egzekwowania odszkodowania za wypadek w fabryce w UK, upewniają się że odzyskują maksymalne odszkodowanie.

Ile odszkodowania w UK za wypadek w fabryce w UK mogę odzyskać?

Wysokość odszkodowania w UK za wypadek w fabryce w UK zależy w szczególności od rozległości doznanego urazu ale także długofalowych konsekwencji jakie mógł on wywołać w postaci dolegliwości fizycznych, psychicznych i strat finansowych. W szczególności nasi prawnicy z Porter Wood Law będą w stanie odzyskać dla Państwa:

  • zadośćuczynienie za doznany uraz fizyczny i psychiczny
  • odszkodowanie za utracony dochód
  • odszkodowanie za pomóc i opiekę osób bliskich
  • zwrot wydatków medycznych i dojazdów do placówek medycznych
  • odszkodowanie za straty w przyszłości – renty wyrównawcze zarówno częściowe jak i całkowite (Smith v Manchester award lub Ogden Tables)

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie w UK za wypadek w fabryce w UK

Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie uzyskiwania odszkodowania w UK po wypadku w fabryce w UK. Prowadząc sprawę upewniają się że odzyskują Państwo maksymalne przysługujące odszkodowanie w UK poprawnie eksplorując uraz ekspertyzami medycznymi adekwatnych specjalistów a także poprawnie i trafnie kalkulując kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania w UK. Nasi adwokaci Porter Wood Law bez żadnych zobowiązań oszacują wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania w UK, objaśnią także w jaki sposób kalkulowane są poszczególne części, a także wyjaśnią metodologię powadzenia spraw o odszkodowania w UK przez profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj aby nie czekać zbyt długo z otworzeniem swojej sprawy jako że Limitation Act 1980 przewiduje tylko 3 lata przedawnienia na ubieganie się o zadośćuczynienie po wypadku w fabryce w UK.

Poproś o oddzwonienie…