Wypadek na magazynie w UK

Jeżeli miałeś wypadek w pracy na magazynie w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek przy pracy na magazynie w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek w magazynie UK

Jeżeli miałeś wypadek w pracy na magazynie w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek przy pracy na magazynie w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek na magazynie w UK

Jeżeli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku na magazynie w UK, możesz ubiegać się o odszkodowanie w UK. Jeżeli wypadek wydarzy się w sposób niezawiniony, mają Państwo prawo do ubiegania się zadośćuczynienie i odszkodowanie w UK aby w pełni zrekompensować swoje straty.

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Najczęstsze przyczyny w magazynie w UK

Wypadek na magazynie jest najczęściej spowodowany koncentracją ciężkiego sprzętu na relatywnie ograniczonej powierzchni z pieszymi, gdzie składowane są ciężkie przedmioty na wysokich regałach. Wypadek na magazynie w UK powstaje najczęściej z uwagi na:

 • Wadliwe wydzielenie i oznakowanie ciągów komunikacyjnych dla wózków i pieszych
 • Złe zabezpieczenie regałów magazynowych i składowanych na nich towarów
 • Brak należytej staranności w składowaniu towarów na paletach i zawalenia się towarów
 • Nienależyte zabezpieczenie ładunków w kontenerach i na naczepach transportowych
 • Przekraczanie norm wagowych przy manualnym przenoszeniu ciężkich towarów
  Wyśrubowanie norm pracy dla pracowników i brak przerw w pracy

Kto wypłaca odszkodowanie w UK za wypadek na magazynie w UK

Zazwyczaj finansowo odpowiedzialnym podmiotem za wypłatę odszkodowania za wypadek w magazynie w UK staje się ubezpieczyciel, a wypłata odszkodowania w UK następuje ze środków firmy ubezpieczeniowej. Jakkolwiek sama idea ubiegania się o odszkodowanie po wypadku na magazynie w UK i nawet udania się do sądu może działać zniechęcająco, to w większości wypadków odszkodowania w UK po wypadku na magazynie wypłacane są w drodze ugody pomiędzy osobą poszkodowaną a ubezpieczalnią pracodawcy przy udziale kontroli procesowej prawnika Porter Wood Law. Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie egzekwowania odszkodowania za wypadek drogowy w UK, upewniają się że odzyskują maksymalne odszkodowanie.

Ile odszkodowania w UK za wypadek na magazynie w UK mogę odzyskać

Wysokość odszkodowania w UK za wypadek na magazynie w UK zależy w szczególności od rozległości doznanego urazu ale także długofalowych konsekwencji jakie mógł on wywołać w postaci dolegliwości fizycznych, psychicznych i strat finansowych. W szczególności nasi prawnicy z Porter Wood Law będą w stanie odzyskać dla Państwa:

 • zadośćuczynienie za doznany uraz fizyczny i psychiczny
 • odszkodowanie za zniszczony pojazd (samochód, motocykl, rower lub inny)
 • odszkodowanie za utracony dochód
 • odszkodowanie za pomóc i opiekę osób bliskich
 • zwrot wydatków medycznych i dojazdów do placówek medycznych
 • odszkodowanie za straty w przyszłości – renty wyrównawcze zarówno częściowe jak i całkowite (Smith v Manchester award lub Ogden Tables)

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie w UK za wypadek na magazynie w UK

Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie uzyskiwania odszkodowania w UK po wypadku w magazynie w UK. Prowadząc sprawę upewniają się że odzyskują Państwo maksymalne przysługujące odszkodowanie w UK poprawnie eksplorując uraz ekspertyzami medycznymi adekwatnych specjalistów a także poprawnie i trafnie kalkulując kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania w UK. Nasi adwokaci Porter Wood Law bez żadnych zobowiązań oszacują wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania w UK, objaśnią także w jaki sposób kalkulowane są poszczególne części, a także wyjaśnią metodologię powadzenia spraw o odszkodowania w UK przez profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj aby nie czekać zbyt długo z otworzeniem swojej sprawy jako że Limitation Act 1980 przewiduje tylko 3 lata przedawnienia na ubieganie się o zadośćuczynienie po wypadku na magazynie w UK.

Poproś o oddzwonienie…