Odszkodowanie za upadek z wysokości, poślizgnięcie, potknięcie w UK

Jeżeli miałeś wypadek w pracy lub miejscu publicznym w UK taki jak poślizgnięcie, potknięcie, upadek z wysokości uzyskaj należne odszkodowanie w UK bez względu na typ wypadku. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek przy pracy w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Odszkodowanie za upadek z wysokości, poślizgnięcie, potknięcie w UK

Jeżeli miałeś wypadek w pracy lub miejscu publicznym w UK taki jak poślizgnięcie, potknięcie, upadek z wysokości uzyskaj należne odszkodowanie w UK bez względu na typ wypadku. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek przy pracy w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Upadek z wysokości, poślizgnięcie, potknięcie w UK

Jeżeli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku w UK podczas upadku z wysokości, poślizgnięcia, potknięcia, możesz ubiegać się o odszkodowanie w UK. Jeżeli wypadek wydarzy się w sposób niezawiniony, mają Państwo prawo do ubiegania się zadośćuczynienie i odszkodowanie w UK aby w pełni zrekompensować swoje straty.

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Najczęstsze przyczyny wypadku w UK

Upadki z wysokości wydarzają się najczęściej przy pracy na budowie ale także nierzadko są wynikiem zaniedbań w zabezpieczeniu rusztowań, ale także wydarzają się w magazynach gdzie od pracowników wymaga się pracy przy regałach o wysokości do 5 metrów. Natomiast poślizgnięcia będące wynikiem winy lub zaniedbania to bardzo częsty wypadek w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie dochodzi do częstych wycieków rozlanej cieczy na kafelkach, ale także wycieki z lodówek w wyniku nieszczelnych instalacji.

Kto wypłaca odszkodowanie w UK za wypadek w UK

Zazwyczaj finansowo odpowiedzialnym podmiotem za wypłatę odszkodowania w UK staje się ubezpieczyciel, a wypłata odszkodowania w UK następuje ze środków firmy ubezpieczeniowej. Jakkolwiek sama idea ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w UK i nawet udania się do sądu może działać zniechęcająco, to w większości wypadków odszkodowania w UK po wypadku wypłacane są w drodze ugody pomiędzy osobą poszkodowaną a ubezpieczalnią pracodawcy przy udziale kontroli procesowej prawnika Porter Wood Law. Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie egzekwowania odszkodowania za wypadek drogowy w UK, upewniają się że odzyskują maksymalne odszkodowanie.

Ile odszkodowania w UK za upadek, poślizgnięcie, potknięcie w UK mogę odzyskać?

Wysokość odszkodowania w UK za wypadek w UK zależy w szczególności od rozległości doznanego urazu ale także długofalowych konsekwencji jakie mógł on wywołać w postaci dolegliwości fizycznych, psychicznych i strat finansowych. W szczególności nasi prawnicy z Porter Wood Law będą w stanie odzyskać dla Państwa:

  • zadośćuczynienie za doznany uraz fizyczny i psychiczny
  • odszkodowanie za utracony dochód
  • odszkodowanie za pomóc i opiekę osób bliskich
  • zwrot wydatków medycznych i dojazdów do placówek medycznych
  • odszkodowanie za straty w przyszłości – renty wyrównawcze zarówno
  • częściowe jak i całkowite (Smith v Manchester award lub Ogden Tables)

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie w UK za wypadek w UK

Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie uzyskiwania odszkodowania w UK po wypadku w UK. Prowadząc sprawę upewniają się że odzyskują Państwo maksymalne przysługujące odszkodowanie w UK poprawnie eksplorując uraz ekspertyzami medycznymi adekwatnych specjalistów a także poprawnie i trafnie kalkulując kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania w UK. Nasi adwokaci Porter Wood Law bez żadnych zobowiązań oszacują wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania w UK, objaśnią także w jaki sposób kalkulowane są poszczególne części, a także wyjaśnią metodologię powadzenia spraw o odszkodowania w UK przez profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj aby nie czekać zbyt długo z otworzeniem swojej sprawy jako że Limitation Act 1980 przewiduje tylko 3 lata przedawnienia na ubieganie się o zadośćuczynienie po wypadku w UK.

Poproś o oddzwonienie…