Wypadek w UK – inne wypadki

Jeżeli miałeś wypadek w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK bez względu na typ wypadku. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek w UK – inne wypadki

Jeżeli miałeś wypadek w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK bez względu na typ wypadku. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek w UK – inne wypadki

Jeżeli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku w UK, możesz ubiegać się o odszkodowanie w UK. Jeżeli wypadek wydarzy się w sposób niezawiniony, mają Państwo prawo do ubiegania się zadośćuczynienie i odszkodowanie w UK aby w pełni zrekompensować swoje straty.

Kto wypłaca odszkodowanie w UK za wypadek w UK

Zazwyczaj finansowo odpowiedzialnym podmiotem za wypłatę odszkodowania w UK staje się ubezpieczyciel, a wypłata odszkodowania w UK następuje ze środków firmy ubezpieczeniowej. Jakkolwiek sama idea ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w UK i nawet udania się do sądu może działać zniechęcająco, to w większości wypadków odszkodowania w UK po wypadku wypłacane są w drodze ugody pomiędzy osobą poszkodowaną a ubezpieczalnią pracodawcy przy udziale kontroli procesowej prawnika Porter Wood Law. Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie egzekwowania odszkodowania za wypadek drogowy w UK, upewniają się że odzyskują maksymalne odszkodowanie.

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie w UK za wypadek w UK

Istotnym aspektem uzyskania maksymalnego odszkodowania w UK jest zgłoszenie się po wypadku do lekarza zarówno w szpitalu jak i lokalnej przychodni do lekarza GP, aby poprawnie wyeksplorować uraz oraz zanotować jego skutki które w najpoważniejszych przypadkach mogą zmienić całe dotychczasowe życie poszkodowanego pracownika. Pracodawca na czas nieobecności w pracy może wypłacać jedynie chorobowe w wysokości SSP (Statutory Sick Pay) które stanowiąc tylko skromną część normalnego dochodu, może nie być w stanie pokryć w pełni potrzeb życiowych poszkodowanego.

Za jakie wypadek w UK mogę otrzymać odszkodowanie w UK

Nie sposób wymienić enumeratywnie wszystkie rodzaje wypadków jakie uprawniają do uzyskania odszkodowania w UK ale możemy podać kilka najbardziej popularnych, którymi zajmujemy się w imieniu naszych klientów:

 • Wypadek drogowy (kierowcy, pasażerów), wypadek motocyklowy, wypadek rowerem, wypadek pieszego, wypadek w transporcie publicznym
 • Wypadek przy pracy, wypadek w magazynie, wypadek na budowie, wypadek z wózkiem widłowym, wypadek w pracy w cateringu, wypadek na farmie
 • Wypadek w miejscu publicznym, wypadek – odpowiedzialność producenta produktu,
 • Odszkodowanie po pobiciu – Kompensata CICA dla ofiar brutalnych przestępstw (tylko 2 lata przedawnienia)
 • Wypadek na morzu, wypadek lotniczy, wypadek kolejowy, wypadek w transporcie publicznym (autobus, tramwaj, pociąg)

Ile odszkodowania w UK za wypadek w UK mogę odzyskać

Wysokość odszkodowania w UK za wypadek w UK zależy w szczególności od rozległości doznanego urazu ale także długofalowych konsekwencji jakie mógł on wywołać w postaci dolegliwości fizycznych, psychicznych i strat finansowych. W szczególności nasi prawnicy z Porter Wood Law będą w stanie odzyskać dla Państwa:

 • zadośćuczynienie za doznany uraz fizyczny i psychiczny
 • odszkodowanie za zniszczony pojazd (samochód, motocykl, rower lub inny)
 • odszkodowanie za utracony dochód
 • odszkodowanie za pomóc i opiekę osób bliskich
 • zwrot wydatków medycznych i dojazdów do placówek medycznych
 • odszkodowanie za straty w przyszłości – renty wyrównawcze zarówno częściowe jak i całkowite (Smith v Manchester award lub Ogden Tables)

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie w UK za wypadek w UK

Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie uzyskiwania odszkodowania w UK po wypadku w UK. Prowadząc sprawę upewniają się że odzyskują Państwo maksymalne przysługujące odszkodowanie w UK poprawnie eksplorując uraz ekspertyzami medycznymi adekwatnych specjalistów a także poprawnie i trafnie kalkulując kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania w UK. Nasi adwokaci Porter Wood Law bez żadnych zobowiązań oszacują wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania w UK, objaśnią także w jaki sposób kalkulowane są poszczególne części, a także wyjaśnią metodologię powadzenia spraw o odszkodowania w UK przez profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj aby nie czekać zbyt długo z otworzeniem swojej sprawy jako że Limitation Act 1980 przewiduje tylko 3 lata przedawnienia na ubieganie się o zadośćuczynienie po wypadku w UK.

Poproś o oddzwonienie…