Wypadek przy pracy UK

Jeżeli miałeś wypadek w pracy w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK bez względu na typ wypadku. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek przy pracy w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek przy pracy w UK

Jeżeli miałeś wypadek w pracy w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK bez względu na typ wypadku. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek przy pracy w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek przy pracy w UK

Jeżeli doznałeś obrażeń podczas wypadku w pracy w UK, możesz ubiegać się o odszkodowanie w UK. Bez względu na rodzaj wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany do tego aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy w UK, które powinny być zorganizowane w taki sposób aby uniemożliwić wystąpienie wypadku przy pracy w UK. Jeżeli wypadek wydarzy się w sposób niezawiniony, mają Państwo prawo do ubiegania się zadośćuczynienie i odszkodowanie w UK aby w pełni zrekompensować swoje straty.

Kto wypłaca odszkodowanie w UK za wypadek przy pracy w UK?

Pracodawcy są zobowiązani do ubezpieczenia swojej firmy od odpowiedzialności cywilnej wobec pracowników z mocy ustawy Employers’ Liability (Compulsory Insurance) Act 1969. W praktyce oznacza to że finansowo odpowiedzialnym podmiotem za wypłatę odszkodowania w UK staje się ubezpieczyciel, a wypłata odszkodowania w UK następuje ze środków firmy ubezpieczeniowej, a nie ze środków firmy pracodawcy. Jakkolwiek sama idea ubiegania się o odszkodowanie po wypadku przy pracy w UK i nawet udania się do sądu może działać zniechęcająco, to w większości wypadków odszkodowania w UK po wypadku przy pracy wypłacane są w drodze ugody pomiędzy osobą poszkodowaną a ubezpieczalnią pracodawcy przy udziale kontroli procesowej prawnika Porter Wood Law. Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie egzekwowania odszkodowania za wypadek przy pracy w UK, upewniają się że odzyskują maksymalne odszkodowanie.

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie w UK za wypadek przy pracy w UK?

Po wypadku przy pracy w UK pracodawca ma obowiązek odnotowania faktu wystąpienia wypadku przy pracy w UK online w systemie HSE (Health & Safety Executives) w zw. z rozporządzeniem The Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013 w skrócie określanego jako RIDDOR i stworzenie rzetelnej dokumentacji powypadkowej. HSE może zdecydować się na kontrolę w firmie pracodawcy jeżeli okoliczności wypadku znacznie odbiegają od cywilizowanych standardów pracy i w sposób istotny narażają pracowników na kolejne zdarzenia. Istotnym aspektem uzyskania maksymalnego odszkodowania w UK jest zgłoszenie się po wypadku do lekarza zarówno w szpitalu jak i lokalnej przychodni do lekarza GP, aby poprawnie wyeksplorować uraz oraz zanotować jego skutki które w najpoważniejszych przypadkach mogą zmienić całe dotychczasowe życie poszkodowanego pracownika. Pracodawca na czas nieobecności w pracy może wypłacać jedynie chorobowe w wysokości SSP (Statutory Sick Pay) które stanowiąc tylko część normalnego dochodu, może nie być w stanie pokryć w pełni potrzeb życiowych poszkodowanego.

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Ile odszkodowania w UK za wypadek przy pracy w UK mogę odzyskać?

Wysokość odszkodowania w UK za wypadek przy pracy w UK zależy w szczególności od rozległości doznanego urazu ale także długofalowych konsekwencji jakie mógł on wywołać w postaci dolegliwości fizycznych, psychicznych i strat finansowych. W szczególności nasi prawnicy z Porter Wood Law będą w stanie odzyskać dla Państwa:

  • zadośćuczynienie za doznany uraz fizyczny i psychiczny
  • odszkodowanie za utracony dochód
  • odszkodowanie za pomóc i opiekę osób bliskich
  • zwrot wydatków medycznych i dojazdów do placówek medycznych
  • odszkodowanie za straty w przyszłości – renty wyrównawcze zarówno częściowe jak i całkowite (Smith v Manchester award lub Ogden Tables)

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie w UK za wypadek przy pracy w UK?

Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie uzyskiwania odszkodowania w UK po wypadku przy pracy w UK. Prowadząc sprawę upewniają się że odzyskują Państwo maksymalne przysługujące odszkodowanie w UK poprawnie eksplorując uraz ekspertyzami medycznymi adekwatnych specjalistów a także poprawnie i trafnie kalkulując kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania w UK. Nasi adwokaci Porter Wood Law bez żadnych zobowiązań oszacują wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania w UK, objaśnią także w jaki sposób kalkulowane są poszczególne części, a także wyjaśnią metodologię powadzenia spraw o odszkodowania w UK przez profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj aby nie czekać zbyt długo z otworzeniem swojej sprawy jako że Limitation Act 1980 przewiduje tylko 3 lata przedawnienia na ubieganie się o zadośćuczynienie po wypadku w UK.

Poproś o oddzwonienie…