FAQ

Często zadawane pytania o odszkodowania w UK
CO TO JEST NO WIN NO FEE?

Z pewnością słyszeliście termin ‘No win, No Fee’ oznacza to umowę honorarium warunkowego – Conditional Fee Agreement w skrócie CFA, oznacza to że koszty postepowania finansowane są przez profesjolanego pełnomocnika – solicitor. ‘No Win, No Fee’ oznacza że w przypadku gdy sprawa nie posiada prospektów na wygranie wg. prowadzącego pełnomocnika i nie rekomenduje dochodzenia sprawy w Sądzie, Klient nie ponosi żadnych kosztów. Jeżeli sprawa zakończy się wygraną profesjonalny pełnomocnik ma prawo do honorarium, które może być płacone przez Klienta lub w niektórych przypadkach przez stronę przeciwną – najczęściej ubezpieczyciela finansowo odpowiedzialnego. W wybranych przypadkach tam gdzie umożliwia to Kodeks Postępowania Cywilnego – Civil Procedure Rules oraz inne przepisy szczegółowe profesjonalny pełnomocnik może odzyskać koszty w pełni od strony przegrywającej w niektórych przypadkach nie może odzyskać wszystkich poniesionych kosztów i są one odjęte od uzyskanego zadośćuczynienia i odszkodowania – wpis sądowy, koszty ekspertyz medycznych, swoje koszty postepowania.

CZY PONOSZE KOSZTA POSTĘPOWANIA?

Postępujemy na zasadzie No Win No Fee. Jeżeli nie uda nam się wygrać sprawy nie ponoszą Państwo kosztów co do zasady. Przyjmujemy tylko takie sprawy do prowadzenia, gdzie po analizie prospektów na wygranie widzimy znaczną szansę na wygranie postępowania.

CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE PO 3 LATACH OD WYPADKU?

Niestety nie. W przypadku zadośćuczynienia i odszkodowania nie warto czekać z poradą prawną. Najczęstsze przypadki dotyczą wypadków w wyniku zaniedbania pry pracy lub zaniedbania w ruchu drogowym w tych przypadkach przedawnienie to 3 lata. Pozew winien być złożony w 3 lata od daty wypadku lub 3 lata od daty kiedy dowiedzieli się Państwo o doznanych obrażeniach. 

CZY MUSZĘ ZGŁOSIĆ PRACODAWCY ŻE DOZNAŁEM WYPADKU PRZY PRACY W UK?

Tak. Jeżeli nie zgłoszą Państwo swojego wypadku przy pracy w UK nie mogą ubiegać się o odszkodowanie w UK za ten wypadek. Powinni Państwo także udać się do lekarza pierwszego kontaktu – GP lub szpitala celem eksploracji i odnotowania faktu urazu w dokumentacji medycznej. Bez tych kroków ubieganie się o odszkodowanie w UK dla adwokata będzie utrudnione. Warto upewnić się czy pracodawca odnotował wypadek w książce wypadków i poprawnie zaraportował go do HSE.

ILE ODSZKODOWANIA W UK ZA ZŁAMANĄ KOSTKĘ?

Aby ustalić ile zadośćuczynienia i odszkodowania możemy uzyskać musimy najpierw ustalić istnienie odpowiedzialności po stronie podmiotu zobowiązanego. Jeżeli wypadek wydarzył się nie z Państwa winy np. w wyniku wypadku drogowego w UK ustalimy jaki jest stopień złamania kostki ekspertyzą ortopedy a następnie wyliczymy poprawnie wysokość odszkodowania. Proste złamanie nie wymagające operacji może być warte od £5000 do nawet kilkuset tysięcy jeżeli będzie powodowało powstanie stopnia niepełnosprawności.

JAK DŁUGO POTRWA MOJA SPRAWA?

Każda sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie w UK ma swoją specyfikę. Niektóre ze spraw mogą potrwać kilka tygodni inne bardziej kompleksowe nawet kilka lat. Najczęściej zależy to od stopnia doznanych obrażeń oraz od kształtowania się odpowiedzialności podmiotów odpowiedzialnych za wypłatę odszkodowania w UK w danej sprawie.

CZY MUSZĘ PRZYJECHAĆ DO KANCELARII PORTER WOOD LAW OSOBIŚCIE?

Drzwi naszej kancelarii Porter Wood Law są zawsze otwarte. Dla najbardziej poszkodowanych klientów oferujemy odwiedziny w szpitalu lub w domu. Zazwyczaj kontaktujemy się z naszymi klientami za pomocą telefonu, emaila, komunikatorów zatem nie ma zazwyczaj potrzeby abyście przyjechali Państwo do nas osobiście ale jeżeli Państwo mają tylko taką potrzebę, serdecznie zapraszamy aby nas odwiedzić.

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ KANCELARIA ADWOKACKA PORTER WOOD LAW?

Nasza siedziba mieści się na jednej z głównych ulic w Preston. Adres naszej siedziby to 107 Garstang Road, Preston, PR1 1LD, Anglia.

Poproś o oddzwonienie…