Wypadek na budowie w UK

Jeżeli miałeś wypadek w pracy na budowie w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek na budowie w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek przy pracy na budowie w UK

Jeżeli miałeś wypadek w pracy na budowie w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek na budowie w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek na budowie w UK

Jeżeli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku na budowie w UK, możesz ubiegać się o odszkodowanie w UK. Jeżeli wypadek wydarzy się w sposób niezawiniony, mają Państwo prawo do ubiegania się zadośćuczynienie i odszkodowanie w UK aby w pełni zrekompensować swoje straty.

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Najczęstsze przyczyny wypadku na budowie w UK

Plac budowy to miejsce w którym występuję koncentracja ciężkiego sprzętu oraz maszyn i urządzeń budowalnych na ograniczonej powierzchni po której poruszają się pracownicy. Wykonywanie robót na wysokościach ale także pod ziemią powodują że wykonywanie jakikolwiek prac powinno być przemyślane pod kątem ewentualnych ryzyka i zabezpieczone przed jakimkolwiek niepowodzeniem. Plac budowy podlega bardzo ścisłym regulacjom prawnym i każda robota budowlana podlegająca zgłoszeniu musi uwzględniać przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa w szczególnych przypadkach są to rozporządzenia takie jak np. The Construction (Design and Management) Regulations 2015 odnoszące się ogólnie do organizacji pracy na placu budowy; The Work at Height Regulations 2005 odnoszące się do pracy na wysokościach; The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 odnoszące się do pracy z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi; The Control of Asbestos Regulations 2006 odnoszące się do pracy z azbestem czy The Lifting Operations Lifting Equipment Regulations 1998 odnoszące się do wszelkiego rodzaju wind i dźwigów a nawet bloczków z linami.
Wypadek na budowie w UK powstaje najczęściej z uwagi na:

 • Poślizgnięcia, potknięcia, upadki z wysokości, zawalenia się rusztowań i konstrukcji
 • Uderzenia przez spadające przedmioty, niewłaściwy sposób transportowania ładunków
 • Brak odpowiedniego zabezpieczenia krawędzi wykopów przed osunięciem
 • Porażenia prądem, wybuchy gazów, zapalenie się paliwa, substancje żrące i drażniące
 • Wykonywanie prac przez osoby bez odpowiedniego przeszkolenia
 • Brak separacji ruchu i zasięgu pracy ciężkich maszyn od pracowników
 • Niewłaściwe oświetlenie i oznakowanie stref szczególnie zagrożonych wypadkiem

Kto wypłaca odszkodowanie w UK za wypadek na budowie w UK

Zazwyczaj finansowo odpowiedzialnym podmiotem za wypłatę odszkodowania za wypadek na budowie w UK staje się ubezpieczyciel, a wypłata odszkodowania po wypadku na budowie w UK następuje ze środków firmy ubezpieczeniowej. Jakkolwiek sama idea ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w UK i nawet udania się do sądu może działać zniechęcająco, to w większości wypadków odszkodowania w UK po wypadku wypłacane są w drodze ugody pomiędzy osobą poszkodowaną a ubezpieczalnią pracodawcy przy udziale kontroli procesowej prawnika Porter Wood Law. Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie egzekwowania odszkodowania za wypadek na placu budowy w UK, upewniają się że odzyskują maksymalne odszkodowanie.

Ile odszkodowania w UK za wypadek na budowie w UK mogę odzyskać

Wysokość odszkodowania w UK za wypadek w UK zależy w szczególności od rozległości doznanego urazu ale także długofalowych konsekwencji jakie mógł on wywołać w postaci dolegliwości fizycznych, psychicznych i strat finansowych. W szczególności nasi prawnicy z Porter Wood Law będą w stanie odzyskać dla Państwa:

 • zadośćuczynienie za doznany uraz fizyczny i psychiczny
 • odszkodowanie za utracony dochód
 • odszkodowanie za pomóc i opiekę osób bliskich
 • zwrot wydatków medycznych i dojazdów do placówek medycznych
 • odszkodowanie za straty w przyszłości – renty wyrównawcze zarówno częściowe jak i całkowite (Smith v Manchester award lub Ogden Tables)

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie w UK za wypadek na budowie w UK

Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie uzyskiwania odszkodowania w UK po wypadku na budowie w UK. Prowadząc sprawę upewniają się że odzyskują Państwo maksymalne przysługujące odszkodowanie w UK poprawnie eksplorując uraz ekspertyzami medycznymi adekwatnych specjalistów a także poprawnie i trafnie kalkulując kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania w UK. Nasi adwokaci Porter Wood Law bez żadnych zobowiązań oszacują wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania w UK, objaśnią także w jaki sposób kalkulowane są poszczególne części, a także wyjaśnią metodologię powadzenia spraw o odszkodowania po wypadku na budowie w UK przez profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj aby nie czekać zbyt długo z otworzeniem swojej sprawy jako że Limitation Act 1980 przewiduje tylko 3 lata przedawnienia na ubieganie się o zadośćuczynienie po wypadku na budowie w UK.

Poproś o oddzwonienie…