Wypadek przy pracy w restauracji w UK

Jeżeli miałeś wypadek w pracy w profesjonalnej kuchni w restauracji w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek przy pracy w restauracji w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek przy pracy w restauracji w UK

Jeżeli miałeś wypadek w pracy w profesjonalnej kuchni w restauracji w UK uzyskaj należne odszkodowanie w UK. Specjalizacja prawników Porter Wood Law za wypadek przy pracy w restauracji w UK sprawia że odzyskujemy maksymalne odszkodowania w UK.

Wypadek przy pracy w restauracjiw UK

Jeżeli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku w restauracji w UK, możesz ubiegać się o odszkodowanie w UK. Jeżeli wypadek wydarzy się w sposób niezawiniony, mają Państwo prawo do ubiegania się zadośćuczynienie i odszkodowanie w UK aby w pełni zrekompensować swoje straty.

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Najczęstsze przyczyny wypadku przy pracy w restauracji w UK

Kuchnia w restauracji to miejsce w którym występuje koncentracja osób na relatywnie małej powierzchni roboczej, potraw przygotowywanych w wysokiej temperaturze oraz różnych ostrych urządzeń którymi posługują się profesjonalni kucharze przygotowując potrawy pod presją czasu. Każda kuchnia profesjonalna podlega nie tylko kontroli czystości i higieny ale także musi być bezpiecznym miejscem dla swoich pracowników. Wyposażenie takie jak odpowiednie naczynia do potraw, zabezpieczone elektronarzędzia czy maty antypoślizgowe zabezpieczające powierzchnie przed poślizgnięciami na tłuszczu czy mokrej podłodze. Wypadki w kuchni w UK powstaje najczęściej z uwagi na:

  • Poparzenia gorącymi płynami lub wybuchami gazu
  • Urazy mechaniczne spowodowane przez niezabezpieczone ostrza i ciężkie wózki
  • Poślizgnięcia na mokrej podłodze (pozostawiony tłuszcz, woda i inne substancje)
  • Zbyt ciasno rozlokowane stanowiska pracy w kuchni bez odpowiedniego odstępu
  • Niedostosowanie środków ochrony osobistej do warunków pracy (rękawice, uchwyty itp.)

Kto wypłaca odszkodowanie w UK za wypadek w kuchni w UK

Zazwyczaj finansowo odpowiedzialnym podmiotem za wypłatę odszkodowania w UK staje się ubezpieczyciel, a wypłata odszkodowania w UK następuje ze środków firmy ubezpieczeniowej. Jakkolwiek sama idea ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w UK i nawet udania się do sądu może działać zniechęcająco, to w większości wypadków odszkodowania w UK po wypadku wypłacane są w drodze ugody pomiędzy osobą poszkodowaną a ubezpieczalnią pracodawcy przy udziale kontroli procesowej prawnika Porter Wood Law. Prawnicy Porter Wood Law to specjaliści w zakresie egzekwowania odszkodowania za wypadek w kuchni w UK, upewniają się że odzyskują maksymalne odszkodowanie.

Ile odszkodowania w UK za wypadek w UK mogę odzyskać

Wysokość odszkodowania w UK za wypadek w UK zależy w szczególności od rozległości doznanego urazu ale także długofalowych konsekwencji jakie mógł on wywołać w postaci dolegliwości fizycznych, psychicznych i strat finansowych. W szczególności nasi prawnicy z Porter Wood Law będą w stanie odzyskać dla Państwa:

  • zadośćuczynienie za doznany uraz fizyczny i psychiczny
  • odszkodowanie za utracony dochód
  • odszkodowanie za pomóc i opiekę osób bliskich
  • zwrot wydatków medycznych i dojazdów do placówek medycznych
  • odszkodowanie za straty w przyszłości – renty wyrównawcze zarówno częściowe jak i całkowite (Smith v Manchester award lub Ogden Tables)

Dowiedz się, ile możesz uzyskać odszkodowania.

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie w UK za wypadek w kuchni w UK

Prawnicy Porter Law to specjaliści w zakresie uzyskiwania odszkodowania w UK po wypadku w restauracji w kuchni w UK. Prowadząc sprawę upewniają się że odzyskują Państwo maksymalne przysługujące odszkodowanie w UK poprawnie eksplorując uraz ekspertyzami medycznymi adekwatnych specjalistów a także poprawnie i trafnie kalkulując kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania w UK. Nasi adwokaci Porter Wood Law bez żadnych zobowiązań oszacują wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania w UK, objaśnią także w jaki sposób kalkulowane są poszczególne części, a także wyjaśnią metodologię powadzenia spraw o odszkodowania w UK przez profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj aby nie czekać zbyt długo z otworzeniem swojej sprawy jako że Limitation Act 1980 przewiduje tylko 3 lata przedawnienia na ubieganie się o zadośćuczynienie po wypadku w restauracji w kuchni w UK.

Poproś o oddzwonienie…